Typ Názov Balenie Rozmery

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10 Cenovka obyčajná malá prázdna 100 ks 45,5 mm x 28 mm
        

12 Cenovka obyčajná malá 2 - ciferná 100 ks 29,5 mm x 28 mm
        

13 Cenovka obyčajná malá 3 - ciferná 100 ks 37 mm x 28 mm
        

14 Cenovka obyčajná malá 4 - ciferná 100 ks 45,5 mm x 28 mm
        

20 Cenovka obyčajná stredná prázdna 100 ks 63 mm x 39 mm
        

22 Cenovka obyčajná stredná 2 - ciferná 100 ks 41 mm x 39 mm
        

23 Cenovka obyčajná stredná 3 - ciferná 100 ks 51 mm x 39 mm
        

24 Cenovka obyčajná stredná 4 - ciferná 100 ks 63 mm x 39 mm
        

30 Cenovka obyčajná veľká prázdna 100 ks 78 mm x 48 mm
        

32 Cenovka obyčajná veľká 2 - ciferná 100 ks 50,5 mm x 48 mm
        

33 Cenovka obyčajná veľká 3 - ciferná 100 ks 63,5 mm x 48 mm
        

34 Cenovka obyčajná veľká 4 - ciferná 100 ks 78 mm x 48 mm
        

40 Cenovka dvojitá malá prázdna 100 ks 45,5 mm x 28 mm - 2
        

42 Cenovka dvojitá malá 2 - ciferná 100 ks 29,5 mm x 28 mm - 2
        

43 Cenovka dvojitá malá 3 - ciferná 100 ks 37 mm x 28 mm - 2
        

44 Cenovka dvojitá malá 4 - ciferná 100 ks 45,5 mm x 28 mm - 2
        

50 Cenovka dvojitá stredná prázdna 100 ks 63 mm x 39 mm - 2
        

52 Cenovka dvojitá stredná 2 - ciferná 100 ks 41 mm x 39 mm - 2
        

53 Cenovka dvojitá stredná 3 - ciferná 100 ks 51 mm x 39 mm - 2
        

54 Cenovka dvojitá stredná 4 - ciferná 100 ks 63 mm x 39 mm - 2