Dvojtvary I. 131 mm x 91 mm

  Dvojtvary II. 131 mm x 91 mm

  Neživotné podstatné mená na -l 131 mm x 91 mm

  Neživotné podstatné mená na -r 131 mm x 91 mm

  Rímska sústava/Grécka abeceda 131 mm x 91 mm

  Veľká násobilka/Malá násobilka 131 mm x 91 mm

  Násobilka 1-20 131 mm x 91 mm

  Slovensko - kartičkový zemepis 131 mm x 91 mm

  Anglicko - kartičkový zemepis 131 mm x 91 mm