Aj - 1 Verbs I. (Slovesá I.) 181 mm x 131 mm

Aj - 2 Verbs II. (Slovesá II.) 181 mm x 131 mm

Aj - 3 Verbs III. (Slovesá III.) 181 mm x 131 mm

Aj - 4 Verbs IV. (Slovesá IV.) 181 mm x 131 mm

Aj - 5 Nouns I. (Podstatné mená I.) 181 mm x 131 mm

Aj - 6 Nouns II. (Podstatné mená II.) 181 mm x 131 mm

Aj - 7 Nouns III. (Podstatné mená III.) 181 mm x 131 mm

Aj - 8 Pronouns (Zámená) 181 mm x 131 mm

Aj - 9 Numerals (Číslovky) 181 mm x 131 mm

Aj - 10 Adjectives (Prídavné mená) 181 mm x 131 mm

Aj - 11 Adverbs (Príslovky) 181 mm x 131 mm

Aj - 12 Prepositions (Predložky) 181 mm x 131 mm

Aj - 13 Conjuctions (Spojky) 181 mm x 131 mm

Aj - 14 Word Order (Slovosled) 181 mm x 131 mm

Aj - 15 Conditional Clauses (Podmienkové vety) 181 mm x 131 mm