D - 1a Pravek 181 mm x 131 mm

D - 1b Starovek 181 mm x 131 mm

D - 2a Stredovek 181 mm x 131 mm

D - 2b Slovensko (833 - 1711) 181 mm x 131 mm

D - 3a Novovek 181 mm x 131 mm

D - 3b Slovensko (1711 - 1914) 181 mm x 131 mm

D - 4a Najnovšie dejiny 181 mm x 131 mm

D - 4b Slovensko (1914 - súčastnosť) 181 mm x 131 mm

D - Slovník Slovník pojmov 181 mm x 131 mm