MT - 1 Geometrické vzorce - 1 (Rovinné obrazce) 181 mm x 131 mm

MT - 2 Geometrické vzorce - 2 (Telesá) 181 mm x 131 mm

MT - 3 Matematické značky 181 mm x 131 mm

MT - 4 Prevody jednotiek 181 mm x 131 mm

MT - 5 Druhá mocnina 181 mm x 131 mm

MT - 6 Druhá odmocnina 181 mm x 131 mm

MT - 7 Tretia mocnina 181 mm x 131 mm

MT - 8 Tretia odmocnina 181 mm x 131 mm

MT - 9 Hodnoty goniometrických funkcií - 1 (0°- 45°) 181 mm x 131 mm

MT - 10 Hodnoty goniometrických funkcií - 2 (45°- 90°) 181 mm x 131 mm

MT - 11 Rozklad čísel na súčin prvočísel 181 mm x 131 mm

MT - 12 Prevrátené čísla 181 mm x 131 mm