Nj - 1 Das Verb I. (Sloveso I.) 181 mm x 131 mm

Nj - 2 Das Verb II. (Sloveso II.) 181 mm x 131 mm

Nj - 3 Das substantiv (Podstatné meno) 181 mm x 131 mm

Nj - 4 Das Adjektiv (Prídavné meno) 181 mm x 131 mm

Nj - 5 Das Adverb (Príslovka) 181 mm x 131 mm

Nj - 6 Das Pronomen (Zámeno) 181 mm x 131 mm

Nj - 7 Numeralien (Číslovky) 181 mm x 131 mm

Nj - 8 Präpositionen (Predložky) 181 mm x 131 mm

Nj - 9 Konjunktionen (Spojky) 181 mm x 131 mm