Sj - 1 Podstatné mená 181 mm x 131 mm

Sj - 2 Prídavné mená 181 mm x 131 mm

Sj - 3 Zámená 181 mm x 131 mm

Sj - 4 Číslovky 181 mm x 131 mm

Sj - 5 Slovesá 181 mm x 131 mm

Sj - 6 Neohybné slovné druhy 181 mm x 131 mm

Sj - 7 Veta 181 mm x 131 mm

Sj - 8 Vetné členy 181 mm x 131 mm

Sj - 9 Vybrané slová 181 mm x 131 mm

Sj - 10 Písanie veľkých začiatočných písmen 181 mm x 131 mm

Sj - 11 Tvorenie slov 181 mm x 131 mm