Zošitové štítky - vtáky Európy (15 druhov) 4 ks 77 mm x 46 mm
          

          

          

Zošitové štítky - modré 12 ks 77 mm x 46 mm
          

Zošitové štítky - motýle 12 ks 77 mm x 46 mm
          

Zošitové štítky - ryby 12 ks 77 mm x 46 mm
          

Zošitové štítky - vtáky 12 ks 77 mm x 46 mm
          

Zošitové štítky - psy 12 ks 77 mm x 46 mm
          

Zošitové štítky - safari 12 ks 77 mm x 46 mm
          

Zošitové štítky - psy (1) 4 ks 81 mm x 46 mm

Zošitové štítky - psy (2) 4 ks 81 mm x 46 mm

Zošitové štítky - psy (3) 10 ks 46 mm x 31 mm

Vianočné štítky 8 ks 75 mm x 38 mm